Condicions d'Enviament i Devolució

TARIFES I CONDICIONS DEL TRANSPORT

Realitzem tots les nostres comandes dins del termini de les 24-48 hores després de la comanda (dies laborables) mitjançant l'empresa MRW. Les TARIFES D'ENVIAMENT són de 6,55 € per a comandes d’import inferior a 39 €, i gratuïtes per a comandes amb import igual o superior a 39 €.
1. Les presents condicions són aplicables pels enviaments contractats per defecte, excloent pactes o condicions específiques derivades de la singularitat de cada producte o servei.
2. Les dades sobre el destí de la comanda i per al destinatari, són facilitats per aquest i sota la seva responsabilitat, no sent comprovats per l'agència de transport, a excepció de greu risc imminent o ordre de l'autoritat.
3. La prestació dels serveis s'efectuarà de dilluns a divendres. En el còmput temporal s'exclouen els dies festius a la localitat de destinació.
4. En cas d'incompliment del termini de lliurament contractualment pactat, la indemnització a abonar consistirà en la devolució de les despeses d’enviament satisfetes pel client. No es consideraran incompliments del termini de lliurament aquells causats per absència del destinatari, canvi del domicili o adreça desconegudes, lliuraments fora de termini en segon intent de lliurament, causes de força major o cas fortuït o altres no imputables a l'agència de transport. En el cas que la comanda sigui rebutjada pel destinatari o el destinatari es trobi absent, CAFES CARACAS, SLU no assumeix cap responsabilitat i es reserva el dret a cobrar al client el 100% del valor de la comanda.
5. El lliurament de la comanda es realitzarà al domicili designat pel destinatari, exceptuant el cas de reiterada absència del destinatari, quan s'efectuarà a la central més propera del destinatari. En cas d'absència del destinatari es deixarà avís de l'intent de lliurament, així com de la manera d'acordar aquest.
6. Serà requisit necessari per a procedir al lliurament de la mercaderia la signatura de la comanda del destinatari. En cas de negativa del destinatari a signar la comanda l'agència quedarà eximida de tota responsabilitat.
7. Els terminis per efectuar la reclamació per danys a la mercaderia seran de 24 hores des del lliurament si els danys no són apreciables exteriorment.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

1. EL PRODUCTE REBUT ÉS INCORRECTE, ESTA DANYAT O ES DEFECTUÓS

La nostra Política de devolucions és senzilla. Quan rebi la seva comanda haurà d’inspeccionar-la immediatament per verificar que la comanda és correcte, sempre abans d'obrir i consumir els productes. Si ha rebut una comanda incorrecte, o els productes es troben danyats o defectuosos, si us plau accepti les nostres disculpes. Aquests casos són molt poc freqüents, però tot i així intentarem solucionar aquest problema el més aviat possible.
Per rebre el reemborsament o retorn de productes, haurà de tornar la comanda o producte en les mateixes condicions en què el va rebre i, dins dels 30 dies següents al dia que el va rebre.

2. DRETS DEL CONSUMIDOR

La nostra Política de devolucions no afecta als seus drets com a consumidor.

3. QUÈ CAL FER PER RETORNAR UN PRODUCTE

Contacti amb nosaltres de manera ràpida i segura, mitjançant trucada telefònica o via e-mail, facilitant el seu número de comanda, el producte o productes a retornar i la raó per la qual es realitza aquesta devolució. Li confirmarem la direcció a la qual haurà d'enviar la comanda. Si us plau, empaqueti la comanda de manera segura i inclogui dins el paquet el seu número de comanda, nom i adreça completa quan ens torni la comanda.
Qualsevol producte enviat de tornada és responsabilitat de l'usuari fins que arriba al nostre magatzem. Per això, assegureu-vos que es retorna el producte usant un mètode d'enviament segur.
La nostra política de devolució s'aplica a les comandes realitzades directament a través d'aquesta web. Per això, si ha adquirit un producte a alguna de les nostres botigues de venda especialitzada i/o a distribuïdors de la nostra marca, si us plau , contacti amb la botiga directament per a la seva devolució.

4. COST D'ARTICLES RETORNATS

Només tornarem els costos d'enviament d'aquelles devolucions per comandes errònies, així com de productes que estiguin danyats o defectuosos.

5. QUEIXES I RECLAMACIONS

Si no està satisfet amb el mètode que hem aplicat per gestionar la seva devolució o retorn de qualsevol producte, si us plau preguem accepti les nostres disculpes.
Estarem disposats a buscar solucions alternatives per resoldre qualsevol incident, agraint el contacte directe amb l'equip d'Atenció al Client a través dels següents vies: online@cafescaracas.com

CAFES CARACAS, S.L.U.
Pamplona, 80-82
08018 Barcelona
Atenció al client i devolucions
Telèfon (+34) 93 300 40 51