1. En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSI), passem a indicar:

Titular de la pàgina web: CAFÉS CARACAS, S.L.U. (d’ara endavant “CAFÈS CARACAS”).
Adreça: C/ Pamplona, 82
CP 08018 Localitat: Barcelona
NIF: ESB08701567
Email: info@cafescaracas.com

Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 36412, foli 213, inscripció 13 amb fulla B14853.

2. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts.

1. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web de CAFÈS CARACAS, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol un altre susceptible de protecció, sense l'autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat de compartir continguts quan CAFÈS CARACAS així ho autoritzi.

Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web de CAFÈS CARACAS estan protegits per la llei.

2. CAFÈS CARACAS no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web, si escau, segons l'establert en l'article 17 de la LSSI.

3. CAFÈS CARACAS no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat de CAFÈS CARACAS i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i /o industrial de CAFÈS CARACAS o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l'exercici per part de CAFÈS CARACAS de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual l'Usuari pot accedir a través de la pàgina web de CAFÈS CARACAS, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. En conseqüència CAFÈS CARACAS no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l'Usuari en relació amb aquests drets.

3. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

La present política legal queda subjecta a l'establert en les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, sempre que això no sigui contrari al que es disposa en l'article 29 de la LSSI.

4. Condicions d’ ús.

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d'aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d'interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d'altres usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

5. Condicions particulars.

Aquest Avís Legal és aplicable per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat de CAFÈS CARACAS.

Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web de CAFÈS CARACAS, hauran d'acceptar la Política de Privacitat i aquells que adquireixin alguns dels productes, hauran d'acceptar expressament les Condicions Generals de Contractació.